LeftRight

Privacy Policy

Bugabookinderwagen.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van de site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en zullen uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Met uw toestemming gebruiken wij uw gegevens alleen om u te informeren over aanbiedingen en om u eventueel onze nieuwsbrief te sturen. Wanneer u hier geen prijs meer op stelt, kunt u ons dit laten weten door een e-mail te sturen naar informatie~at~bugabookinderwagen.nl.

Cookies zijn kleine bestanden die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Wij gebruiken cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie.

Onze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Niettemin kan de website onjuiste en/of onvolledige informatie bevatten/verstrekken en kan de website en de servers, die de site toegankelijk maken, virussen en andere schadeveroorzakende programmatuur bevatten. Wij zijn niet aansprakelijk voor onjuiste en/of onvolledige informatie op de website, noch voor het bestaan van virussen en/of andere schadeveroorzakende programmatuur, noch voor andere schadeveroorzakend gebruik van de website. Aan deze website zijn door middel van links websites van anderen verbonden teneinde aanvullende informatie te verstrekken. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de op deze wijze met onze website verbonden websites.

Bugabookinderwagen.nl is geen webshop en tevens op geen enkele wijze verbonden met Bugaboo International. Bugaboo’s merk- en productnamen zijn eigendom van Bugaboo International.
Indien uit het gebruiken van Bugabookinderwagen.nl een overeenkomst voortvloeit tussen u en een webshop, dan wordt deze overeenkomst beheerst door de algemene voorwaarden van de webshop. Bugabookinderwagen.nl is op geen enkel wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor de correcte en tijdige levering van producten en diensten door een webshop.

Terug naar de homepage van Bugabookinderwagen.nl.